Ontwikkelen door te verbinden

Bohemen ontwikkelt RuimteResultaat waarmee de gebruiker (mooie producten voor een markt-conforme prijs), de eigenaar (duurzame en waardevaste investering) en de omgeving (aansprekende en verbeterde leefbaarheid) met elkaar worden verbonden. Dit doen we onafhankelijk, innovatief en met passie.

RuimteResultaat

Integrale gebiedsontwikkeling lag aan de basis van Sijtwende. Infrastructuur, wonen, werken en recreëren worden aan elkaar gekoppeld en niet als separate zaken gezien.

Risicodragende Creativiteit

’t Heerlijk Recht is een nieuwe luxe woonwijk die als onderdeel van het W4 plan is gerealiseerd. In de ruim opgezette en speelse wijk is veel aandacht besteed aan openbaar groen en water.

Bundelen van belangen

Van A4 naar W4 waarbij W4 staat voor Wonen, Water, Wegen en Werken, de ruimtelijke functies die in het integrale plan een geheel vormen.

Proces & product

Rondom de grote, statige esdoorns langs de Spoorlaan, die samen met het water de sfeer van de locatie bepalen, worden de mooiste nieuwbouw woningen van Aalsmeer gerealiseerd.