Over ons

In de ruim 60 jaar dat Bohemen bestaat hebben wij veel ervaring opgedaan in projectontwikkeling, management en advies in de vastgoedsector. In deze jaren hebben wij onze lessen geleerd en vertaald in tien kernwaarden die de basis vormen voor elk project. Deze kernwaarden zijn breed inzetbaar in elke discipline en schaal. Door het inzetten van deze kernwaarden hebben wij ons weten te ontwikkelen tot een vastgoedontwikkelaar, partner en adviseur die complexe (en vaak gestagneerde) projecten of vraagstukken doorgang weet te laten vinden.

Onze kernwaarden zijn:

Betrouwbaar

De rode draad in al ons handelen is, door onze open werkwijze en zonder machtposities, het doel om een ruimtelijke oplossing mogelijk te maken. Ons succes is afhankelijk van het vertrouwen dat wij krijgen en dus kunnen wij het ons niet veroorloven dit te schaden. Bohemen is te vertrouwen. Wij zijn dan ook trots op onze langdurige samenwerking met publieke partijen die soms al meer dan twintig jaar bestaan.

Analytisch

Vanuit de waardeketen is de analyse van de huidige situatie, de vrijheidsgraden, de beperkingen maar bovenal de mogelijkheden cruciaal. Een goede analyse creëert meestal ruimte voor oplossingen.

Creatief

Volgens de Dikke van Dale staat creativiteit gelijk aan scheppingskracht. De vaardigheid om oplossingen te bedenken en te verbeelden. De vaardigheid om verbanden te leggen tussen aspecten van het vraagstuk die niet vanzelfsprekend zijn maar wel tot een passende oplossing leiden. Creativiteit is bijna een synoniem voor Bohemen.

Procesregisseur

Op het speelveld van de ruimtelijke ontwikkelingen zijn vele, vaak tegenstrijdige belangen. Tijdens het ontwikkelingsproces geeft Bohemen graag sturing aan het creatieve proces om te komen tot een duurzaam RuimteResultaat. Hierbij is het bereiken van het gewenste resultaat belangrijker dan de positie of hiërarchische positie van personen of partijen.

Flexibel

De mensen van Bohemen zijn flexibel in hun rol en positie binnen een project. Alles wordt gedaan om de haalbaarheid van het project te vergroten. Onze ruimtelijke oplossingen zijn flexibel waardoor ze politieke, economische en beleidswisselingen kunnen doorstaan. Dat is niet eenvoudig maar het onmogelijke mogelijk maken is dan ook onze hobby.

Communicatief

Wij doen graag de eerste stap om van een probleem een oplossing te maken. Veel mensen kunnen vaak uitleggen waarom iets niet kan of mag. Wij zoeken naar de reden om iets wel te doen. Dus zelf beginnen zonder af te wachten wat anderen (niet) doen, vaak zelfs zonder opdracht gewoon omdat we het nodig vinden om een oplossing te ontwikkelen. Bohemen neemt, gevraagd of ongevraagd initiatief om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in Nederland te verbeteren.

Transparant

Door complexe vraagstukken inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen wordt de oplossing transparant (gemakkelijk te doorzien) en begrijpbaar. Dat kan alleen wanneer er ook openheid is over de opbouw van grond- en bouwexploitaties waardoor bij de projectpartners inzicht is in de mogelijkheden maar ook de beperkingen. Zonder deze transparantie is er geen samenwerking mogelijk.

Positieve drive

Een positieve instelling en een houding die gericht is op oplossingen in plaats van problemen leidt ertoe dat ons enthousiasme besmettelijk is. Cruciaal wanneer mensen bereid moeten zijn om creatieve en/of alternatieve oplossingen met een open mind te benaderen.

Onafhankelijk

Bohemen wil in zijn denken en handelen vrij van verplichtingen zijn. Dus geen verbanden met aannemers en bouwbedrijven (bouwomzet gedreven), banken (financieringsafzet gedreven) of andere partijen die een ander primair belang hebben dan het creëren van de meest optimale ruimtelijke oplossing. Ook de partijen die wij als Bohemen inschakelen (adviseurs en architecten etc.) worden gekozen gebaseerd op de inhoud van het vraagstuk en niet vanuit een (persoonlijk) relatie. Men dient het vraagstuk (mede) op te lossen dus daar past alleen vrijheid van denken bij.

Financieel bewust

Elke ontwikkeling is pas een succes wanneer de eigenaren, gebruikers en de omgeving tevreden zijn. Dit kan alleen wanneer de ontwikkelingen in de markt op de voet gevolgd worden want zowel het verkoopproces als het eindproduct worden door de markt ‘gedicteerd’. In de afgelopen tien jaar is 95% van de door Bohemen ontwikkelde woningen (circa 950) verkocht voor de start van de bouw. Maar ook bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld de woonboulevard WOOON in Leiderdorp waren alle winkels verkocht/verhuurd voor de start van de bouw. Wij zitten er bovenop en schromen niet om de producten of de processen aan te passen aan een veranderende markt, want alle betroken partijen (ook de omgeving) zijn gebaat bij het commercieel succes van een project.

Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
Privacyverklaring
Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram