Eind september 2023 is gestart met de verkoop van deze mooie nieuwbouwappartementen. Begin november is de laatste van de 16 appartementen verkocht! Op dit moment wordt hard gewerkt om in het tweede kwartaal van 2024 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al gedaan.

In Badhoevedorp heeft Bohemen 42 (half)vrijstaande woningen ontwikkeld in het deelgebied Quatrebras. Quatrebras is samen met enkele andere deelgebieden gelegen op het oude tracé van de rijksweg A9. Door het omleggen van de A9, waarbij Bohemen eveneens een belangrijke rol heeft gespeeld, is ruimte ontstaan voor ontwikkelgebieden zodat Badhoevedorp weer één geheel kan worden.

Voor de ontwikkeling van de woningen in Quatrebras is vroegtijdig een samenwerking aangegaan met diverse partners. Op basis van vijf type woningen is een zeer hoge mate van (ontwerp)vrijheid aan de kopers geboden. Ondanks de vele en verschillende opties is één samenhangend stedenbouwkundig en architectonisch geheel ontstaan. De meeste woningen zijn gelegen aan een park, waardoor een ruime en groen opgezette wijk is ontstaan. Bohemen is in dit project niet alleen in de initiatief- en ontwerpfase betrokken geweest, maar ook tijdens de realisatie zelf.

Om in dit project het onmogelijke mogelijk te maken, is een aantal partners geselecteerd die de bijzondere uitstraling van het ontwerp van de woningen, ook konden waarmaken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ervaring die binnen Bohemen aanwezig is, tezamen met de kennis en kunde van de partners. Vanaf de initiatieffase tot en met de opleveringen heeft Bohemen het projectmanagement verzorgd.

De halfvrijstaande woningen kennen een (basis) oppervlakte van 180 m² gebruiksoppervlakte (GO), terwijl de vrijstaande woningen oppervlakten kennen tot maar liefst 330 m² GO. Het totale plan bevat 19 vrijstaande woningen en 23 halfvrijstaande woningen.  

In het hart van Leiderdorp heeft Bohemen 22 (half)vrijstaande woningen ontwikkeld en gerealiseerd. De locatie Plantage was een grasveld (letterlijk) enerzijds en oude tennisbanen anderzijds. De locatie was onderdeel van het W4-project in Leiderdorp, waarbij de grondopbrengsten uit de ontwikkeling van diverse ontwikkelgebieden hebben bijgedragen aan de verdiepte ligging van de rijksweg A4.

In Plantage doorkruist een fietspad, omgeven met twee rijen bomen, de locatie. Het fietspad en de bomen zijn behouden, zodat de woningen bij oplevering gelijk in een volwassen groene omgeving stonden. Door de toepassing van grijs gekeimde gevels, is een zeer onderscheidende wijk ontstaan. Voor de uitwerking en realisatie is samengewerkt met één hoofdpartner en diverse nevenpartners. De kopers hebben een hoge mate van vrijheid gekregen in de te kiezen opties, waardoor vrijwel iedere woning er anders uitziet, maar er door het gebruik van stijlkenmerken toch één samenhangende uitstraling is ontstaan. De gekozen aanpak bleek een schot in de roos: tevreden kopers, een upgrade van de omgeving en voor de gemeente hogere grondopbrengsten alsmede een aanvulling op het Leiderdorpse woningaanbod.

Het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) tijdens het ontwerp én de toepassing van veel geprefabriceerde materialen, heeft er toe geleid dat alle woningen in circa 55 werkdagen (!) zijn gerealiseerd, ongeacht het aantal opties. De halfvrijstaande woningen hebben in basis zo’n 160 m² gebruiksopppervlakte (GO) terwijl de vrijstaande woningen ongeveer 180 tot 200 m² GO hebben. Met het plaatsen van een kunstwerk is de wijk door de gemeente Leiderdorp ‘voltooid’.

Aan de rand van het groene hart bevindt zich de wijk 't Heerlijk Recht in Leiderdorp. 't Heerlijk Recht is in drie fases gerealiseerd. De verkoop vond plaats vanuit een modelwoning; deze woning is als eerste gerealiseerd en volledig (werkzaam) ingericht. Het totale plan omvat 156 woningen waarvan 34 appartementen. Oorspronkelijk zou in het plangebied een tennispark worden gevestigd, maar uiteindelijk is hiervoor in de plaats een nieuw park gerealiseerd.

In 't Heerlijk Recht zijn diverse stijlen en woningtypes toegepast. Door het openbaar parkeren te minimaliseren en te groeperen, zijn brede en vooral groene straten ontstaan, waardoor de wijk ondanks de hoge woningdichtheid toch een open karakter heeft. Ook is er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
Privacyverklaring
Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram