Bohemen heeft momenteel de volgende locaties beschikbaar voor nieuwbouw ontwikkelingen en/of woningen te koop staan. Benieuwd naar de actuele status van locaties of te koop staande woningen, neem dan contact met ons op.
Alle nieuwe ontwikkelingen worden in nauw overleg met de beoogde huurder, koper en/of eigenaar in ontwikkeling gebracht, waarbij uiteraard maatwerk wordt geleverd.

Vierzicht Zuid - Leiderdorp
Toegestane functies: kantoorruimte (tot 100%), bedrijfsruimte
Bruto vloeroppervlakte: ca. 1.500-2.500 m² bvo
Terrein: ca. 1.600 m² (evt. uitbreidbaar)
Maximum hoogte: 15 meter, deels 25 meter
Parkeren: op eigen terrein; norm 1,4 parkeerplaats per 100 m² bvo

Vierzicht Noord - Leiderdorp
Toegestane functies: kantoorruimte (tot 100%), bedrijfsruimte
Bruto vloeroppervlakte: tot 10.000 m² bvo
Terrein: ca. 4.000 m² Maximum hoogte: 25 meter, deels 40 meter
Parkeren: op eigen terrein; norm 1,4 parkeerplaats per 100 m² bvo

Bospoort - Leiderdorp
Toegestane functies: bedrijfsruimte (t/m 3.2)
Bruto vloeroppervlakte: afhankelijk van programma, 100% bebouwing toegestaan
Terrein: tot ca. 3.000 m²
Maximum hoogte: 12 meter Parkeren: op eigen terrein; norm afhankelijk van functie

Stommeerkade - Aalsmeer
100% verkocht! Er zijn op dit moment helaas geen nieuwbouwwoningen meer beschikbaar.

Disclaimer
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod noch is het bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Bepaalde informatie kan in voorkomende gevallen achterhaald zijn.
Op deze website kan tekstueel of via een zogenaamde link worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Bohemen B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Bohemen B.V. wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
Zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming mag niets van deze website worden gebruikt voor andere websites. Het afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en), tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Op deze website is het Nederlands Recht van toepassing.
Copyright 2024 © Bohemen B.V.

Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
Privacyverklaring
Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram