Kernwaarden

Ruimteresultaat

RuimteResultaat® ontstaat wanneer een ontwikkeling meer waarde creëert dan functionele waarden van het project. Bijvoorbeeld Sijtwende. Doelstelling was een weg in te passen als verbinding tussen de A4 en A44.
Het RuimteResultaat van Sijtwende is:

  • Kwalitatieve woningen aansluitend bij de marktvraag
  • Het behouden van de bestaande kwaliteit van de omgeving
  • Het creëren van een nieuwe, aangename leefomgeving op en rond nieuwe infrastructuur
  • Het oplossen van een infrastructureel vraagstuk (de ontsluiting van Den Haag als ook de ondergrondse aanleg van tramlijn 19), de realisatie van grondwaarde om mee te betalen aan de meerkosten van de duurdere infrastructuur en het oplossen van een organisatorisch probleem tussen de diverse overheden (Rijk – Provincie – Gemeente)
Risicodragende Creativiteit

Bohemen investeert op risico in ruimtelijke vraagstukken door haar creativiteit en oplossend vermogen in te zetten. Bohemen ontwikkelt nadrukkelijk zonder grondposities. Hierdoor worden de projecten niet vanuit een (machts-)positie ontwikkeld maar vanuit de kracht van de inhoudelijke oplossingen. Onze creativiteit ontstaat vanuit de klantvraag en de selectie van partners die nodig zijn om de creativiteit te realiseren. LEAN werken, vanuit BIM definiëren plannen om je afspraken na te komen (KYP).

Bundelen van belangen

Bij zowel grote complexe vraagstukken als kleinschalige ruimtelijke invullingen focust Bohemen op de belangen van betrokken partijen te bundelen. De oplossing ligt soms voor de hand wanneer met een “open mind” en volledig onafhankelijk naar het vraagstuk wordt gekeken. Aan betrokken partijen moeten de positieve effecten van een oplossing verbonden worden aan de belangen die partijen hebben. De ontwikkeling van landgoederen met woningen op het eiland Ossenwaard in de rivier de Lek en de medewerking hieraan van Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat is daar een goed voorbeeld van.

Proces & product

Door zowel het proces van de ontwikkeling als de kenmerken van het product centraal te stellen worden onmogelijke vraagstukken omgezet in mogelijke producten. De samenhang zoeken tussen het bestuurlijke proces, de stedenbouwkundige of architectonische vormgeving, de technische en wettelijke randvoorwaarden maar ook de juridische context en procedures. De sensitiviteit voor de wederzijdse afhankelijkheid tussen het product en het proces is de kracht van Bohemen. Door slim te ontwerpen, open en transparant te communiceren en scherpe te analyseren is Bohemen in staat om een oplossingen te realiseren waarin ontwerp, kwaliteit en gebruik voor de eigenaar, de gebruiker en de omgeving in balans zijn.