Water, Wegen

W4 Leiderdorp

De verbreding van de A4 is jarenlang reden voor bestuurlijke confrontaties geweest tussen de betrokken partijen gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Rijkswaterstaat en de Provincie. Op verzoek van de betrokken overheden heeft Bohemen een integrale visie geformuleerd en uitgewerkt op het gebied van de stedenbouw, wegontwerp, financiering en het procesontwerp om gezamenlijk tot een gedragen besluit te komen (1998 – heden). Over de uitwerking van deze visie is overeenstemming bereikt en wordt de verbreding van de A4 gezien als een onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling. Van A4 naar W4 waarbij W4 staat voor Wonen, Water, Wegen en Werken, de ruimtelijke functies die in het integrale plan een geheel vormen.

Van een infrastructureel vraagstuk naar integrale gebiedsontwikkeling en samenwerking tussen alle publieke overheidslagen: het W4-project heeft daarmee een basis gedachtegoed gelegd onder de beleidsvorming van VROM en een meer integrale werkwijze van Verkeer en Waterstaat bij de aanpak van complexe vraagstukken. De betrokken personen hebben door een gezamenlijk ‘W4-gevoel’ een onmogelijke oplossing mogelijk gemaakt.

Related Projects