Wonen

Sijtwende

Integrale gebiedsontwikkeling lag aan de basis van Sijtwende in Leidschendam. Infrastructuur, wonen, werken en recreëren worden aan elkaar gekoppeld en niet als separate zaken gezien.

Vijf woonwijken met elk een eigen uitstraling en kenmerkende oplossing voor de inpassing van de infrastructuur. Op sommige plaatsen staan de woningen tegen de tunnel, op andere plaatsen is de tunnel gelegen onder de ontsluitingsweg. Ook is er een groot park gerealiseerd met aangrenzende gebouwen voor de scouting en kinderdagverblijven. Er zijn eengezinswoningen op parkeergarages gebouwd waardoor autovrije pleintjes gemaakt konden worden. 700 woningen waarvan circa 200 appartementen in zowel de koop als de (vrije en sociale) huursectoren en een grote diversiteit aan grond gebonden woningen (500).

Sijtwende is een van de meest innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland waarbij veel functies gecombineerd zijn in een kwalitatief hoogwaarde woonomgeving.

Related Projects