Wegen

Badhoevedorp

Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling wanneer in 2005 een publieke overeenkomst wordt getekend tussen de gemeente, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, provincie Noord Holland en Schiphol over de omlegging van de A9. Deze overeenkomst is tot stand gekomen nadat Bohemen 5 jaar lang risicodragend had geïnvesteerd in planvorming, wegontwerp en procesbegeleiding. Van een volledig uitgewerkt technisch ontwerp voor de nieuwe snelweg, een stedenbouwkundige visie voor Badhoevedorp tot en met de “financial engineering” van de financiering van de omlegging (2000 – heden).

Op en langs het oude wegtracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aantrekkelijke openbare ruimten. Het winkelcentrum wordt vernieuwd, passend bij het dorpse karakter van Badhoevedorp en er komt een dorpsplein in het centrum. Een bestaand sportpark verandert in een eigentijds tuindorp met slingerende lanen en de sportverenigingen krijgen een modern nieuwe accommodatie. Ook is er plaats voor bedrijvigheid in het plangebied. Aan de noordwestzijde van Badhoevedorp komen in een groene, waterrijke setting nieuwe kantoren en bedrijven. De Schipholweg wordt een mooie, langgerekte bomenlaan voor lokaal verkeer. Deze nieuwe dorpsentree verdeelt het verkeer naar de ‘oprijlanen’ van Badhoevedorp.

In de komende jaren zullen de verschillende deelgebieden in ontwikkeling worden gebracht.

Related Projects