Wegen

Sijtwende

Integrale gebiedsontwikkeling lag aan de basis van Sijtwende (1994 – 2013). Infrastructuur, wonen, werken en recreëren worden aan elkaar gekoppeld en niet als separate zaken gezien. Het plan bestaat uit drie tunnels voor de N14 (gedeeltelijk ondergronds en gedeeltelijk bovengronds), een tunnel voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer met ondergrondse halte, een fietstunnel, 712 woningen en circa 15.000 m² kantoorruimte en brandweerkazerne. Om dit alles ruimtelijk in te passen werd er gebruik gemaakt van dubbel grondgebruik en organisatorisch een Publiek-Private Samenwerking. Twee onderwerpen waarbij Sijtwende trendsettend is geweest. Vier partijen, te weten de gemeente Voorburg, de Staat der Nederlanden, Stadsgewest Haaglanden en Sijtwende B.V. (een samenwerking tussen Bohemen BV en Volker Wessels Vastgoed B.V.) sluiten de zogenoemde ‘vierpartijenovereenkomst’. Voor het eerst laat het Rijk, via Rijkswaterstaat, een deel van een rijksweg ontwerpen, engineeren en aanleggen door een private partij. Na aanleg is de weg overgedragen aan de Staat der Nederlanden. In het project Sijtwende zijn naast de hierboven benoemde infrastructurele en programmatische onderdelen alle relevante zaken voor gebiedsontwikkeling bedacht en opgelost zoals:

  • Het eerste project waar luchtkwaliteitonderzoek is gedaan in Nederland (1995).
  • Ritsimulaties als basis voor ontwerp aanpassingen in openbaar gebied
  • Bestemmingsplan ontwikkeld binnen een aanwijzing van de Provincie
  • Archeologisch hoogwaardig gebied met vondst van gouden munt
  • Drie waterschappen binnen het plan gebied
  • Vastgoed ontwikkeling financiert infrastructuur
  • Integrale grondexploitatie
  • Parkontwikkeling en maatschappelijke voorzieningen zoals scouting en kinderdagverblijven
Related Projects