Wegen

N201 Aalsmeer

Door de omlegging van de N201 is er een oplossing gevonden om de ruimte van en om de oorspronkelijke N201 opnieuw in te richten. Aalsmeer wordt weer één dorp. Ook worden de dwarsverbanden hersteld met voet- en fietspaden en heeft Bohemen (2003 – heden) in samenwerking met de gemeente de gehele grondexploitatie opgebouwd. Om Aalsmeer bereikbaar te houden, worden er drie lokale toegangswegen gerealiseerd waarbij de Noordvork het meest in het oog springt als rondweg en verbinding tussen Aalsmeer en de nieuwe N201. Rondom de Noordvork en de oude N201 worden dorpse woonbuurten met een diversiteit aan woningen gerealiseerd.

Related Projects