Jop Kluis ondertekent voorovereen-komst Zwarteweg

Op maandag 9 februari 2015 heeft Wethouder Jop Kluis samen met Stan Roestenberg, directeur van Bohemen, en de heer Guus de Groot algemeen directeur van Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers de voorovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling van het plan aan de Zwarteweg getekend. Het gaat hier om het gebied van de voormalige gemeentewerf en het naastgelegen (verwaarloosd) kassengebied.

Wethouder Jop Kluis: ‘Ik ben erg blij met deze eerste stap naar de ontwikkeling van dit gebied. Dit project is de eerste mogelijkheid voor Aalsmeer om het dorp echt aan elkaar te helen.’ Ook De heer Guus de Groot is enthousiast en wil zo snel mogelijk beginnen met het project. De volgende stap in dit project is het maken van een startnotitie. Het nieuwe wensbeeld van de Burgemeester Kasteleinweg wordt hierbij gebruikt als uitgangspunt. In de startnotitie komt ook te staan hoe het gebied wordt ingericht en hoeveel woningen er gebouwd mogen worden. Gedacht wordt aan ongeveer 70 woningen in dit gebied.

Planning
De planning is om de komende maanden de startnotitie bestuurlijk vast te laten stellen en aansluitend de inhoudelijke planvorming op te starten. Als alles volgens planning verloopt wordt volgend jaar de omgevingsvergunning aangevraagd waarna gestart wordt met ontruiming van het terrein en aansluitend de woningen zullen worden gerealiseerd. Uiteraard wordt de omgeving regelmatig op de hoogte gehouden van de te ondernemen acties. Meer informatie kunt u vinden op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer

Bron: persbericht Gemeente Aalsmeer, 10 februari 2015