Hoofdkantoor Olympus Nederland in 6 maanden zonder hoofd aannemer

Vrijdag 20 januari 2017 is het nieuwe hoofdkantoor van Olympus Nederland BV officieel overgedragen aan de eigenaar en belegger Corum. Bohemen heeft het opvallende kantoorgebouw van 3.000 m²  langs de A4 bij Leiderdorp ontwikkeld en in slechts 6 maanden gebouwd. Een bijzonder project zonder hoofdaannemer en zonder uitvoerder op de bouwplaats.

“Bohemen past het bouwen zonder uitvoerder al langer toe bij woningbouwprojecten.”, vertelt Alec van der Voort. “Door goede afspraken te maken met al je projectpartners, blijkt dat op deze manier een stuk efficiënter en sneller gebouwd kan worden. Met dit project hebben we aangetoond dat ook bij grotere utiliteitsbouwprojecten ‘bouwen met partners’ leidt tot een snellere bouwtijd en meer efficiency”.

Tijdens het ontwikkelingsproces zijn alle realisatiepartners twee volledige dagen samengekomen en brachten hun eigen expertise en eisen in en zó kon in een zeer beperkte tijd een BIM-model worden ontwikkeld, waarin alle detailafspraken over de bouw zijn vastgelegd. Iedere partner gaf zelf aan hoeveel dagen hij maximaal nodig heeft voor zijn activiteiten op de bouw; deze informatie is de input geweest voor de integrale planning.  De afspraken zijn vastgelegd in contracten met alle partners en werden bewaakt met het planning- en communicatietool KYP.

Door slechts één partij tegelijkertijd toe te laten op de bouwplaats, met digitale toegangscontrole en voortgangsbewaking in KYP is, zonder gebruik te maken van een hoofdaannemer en uitvoerder(s), de hoogwaardige nieuwbouw in zes maanden gerealiseerd. Iedere partner leverde zijn werkzaamheden gelijk na het gereedkomen ervan op aan de opvolgende partner(s), Bohemen en de gebouweigenaar. Op deze wijze zijn restpunten grotendeels verholpen vóór de laatste oplevering.

Olympus Nederland BV huurt haar nieuwe hoofdkantoor inclusief 56 parkeerplaatsen, voor 10 jaar tegen marktconforme condities.