Home-07

Sijtwende 0009 (deel 1)

Integrale gebiedsontwikkeling lag aan de basis van Sijtwende. Infrastructuur, wonen, werken en recreëren worden aan elkaar gekoppeld en niet als separate zaken gezien.